24 November 2009

Malaysia tak minat mencegah rasuah

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 19 November 2009

- MP PAS Tumpat, Dato’ Kamarudin Jaffar membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) di Dewan Rakyat pada 19 November 2009.

No comments:

Post a Comment

Recent Posts : Dr Siti Mariah

Popular Posts

Artikal pilihan hari ini