14 August 2010

Demokrasi Ala UMNO

Malaysian democracy
Surat ini membuktikan betapa amalan demokrasi begitu subur didalam Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Hinggakan sesiapa sahaja kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, Johor yang disyaki bersimpati dengan Pakatan Rakyat perlu disenarai hitamkan.

Kenapa perlu mereka menekan sesiapa sahaja yang menyokong Pakatan Rakyat? Adakah ini satu amalan demokrasi yang sihat?

Read more (and for an enlarged image) at: http://darisungaiderhaka.blogspot.com/2010/08/demokrasi-ala-umno.html

No comments:

Post a Comment

Recent Posts : Dr Siti Mariah

Popular Posts

Artikal pilihan hari ini